greece

Εισαγωγή για την Ελλάδα

Επισκόπηση

Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο ανάμεσα στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Βαλκανικής χερσονήσου και συνορεύει στα βόρεια με την Αλβανία, την ΠΓΔΜ (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει κοινά σύνορα με την Τουρκία, ενώ η δυτική της πλευρά βλέπει στην Αδριατική θάλασσα και η νότια πλευρά της περιβάλλεται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Η χώρα έχει έκταση 32.000 τ.χλμ. Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χερσόνησος με εύφορα οροπέδια, παράκτιες ζώνες και γύρω στα 50 κατοικημένα νησιά, εκ των οποίων η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο. Το κλίμα είναι σχετικά ήπιο τον χειμώνα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 6° C και 14° C με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Το καλοκαίρι είναι ζεστό, με θερμοκρασίες μεταξύ 28° C και 36°C. Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και βροχόπτωσης καθιστούν τη χώρα και ειδικά τα νησιά της, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στον κόσμο.

Διαθέτει καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ είναι μέλος της Ευρωζώνης. Η τουριστική και ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πολύ σημαντικές για την χώρα, ενώ αναπτύσσονται ταχύτατα. Τα Αγγλικά ομιλούνται ευρέως, ειδικά εντός της επιχειρηματικής κοινότητας. Ιστορικά, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, με εξελιγμένους πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς ήδη από το 500 π.Χ.

Athens by night

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, η χώρα έγινε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ αργότερα αποτέλεσε μια από τις κύριες διοικητικές περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η Ελλάδα προσχώρησε στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για σχεδόν τέσσερις αιώνες, ενώ κατόρθωσε να απελευθερωθεί το1829. Η Ελλάδα σταθεροποίησε την παρούσα επικράτειά της μόνο μετά από σειρά εμφυλίων πολέμων. Η περίοδος που ολοκληρώνεται το 1974 χαρακτηριζόταν συχνά από πολιτική αστάθεια, με αποκορύφωμα το επταετές στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967. Οι δημοκρατικές εκλογές του 1974, καθώς και ένα δημοψήφισμα, δημιούργησαν μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και κατέλυσαν τη μοναρχία, ανοίγοντας τον δρόμο για δεκαετίες σχετικής πολιτικής σταθερότητας που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Οικονομική ανάπτυξη

Έ νας αριθμός κρατικών υπηρεσιών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση διάφορων πτυχών των κυβερνητικών και δημοσιονομικών προγραμμάτων για την οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) και του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).

Το επιχειρηματικό κλίμα

Ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας κυριαρχείται από κρατικές επιχειρήσεις. Αυτές έχουν είτε τον απόλυτο είτε σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο των σιδηροδρόμων, των αερογραμμών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ενεργειακών και φυσικών πόρων, καθώς και της βιομηχανίας ζάχαρης και της κατασκευής όπλων και πυρομαχικών. Οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρές, ενώ λειτουργούν είτε ως οικογενειακές επιχειρήσεις είτε ως συνεταιρισμοί με λιγότερους από 50 υπαλλήλους. Η κατοχή μετοχών στις προαναφερθείσες εταιρείες είναι περιορισμένη, αλλά το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να προσελκύει νέες καταχωρίσεις κάθε χρόνο. Η κυβερνητική πολιτική την τελευταία δεκαετία στόχευε στη διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα κατά την αντιμετώπιση της παρατεταμένης επενδυτικής στασιμότητας, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική επέκταση του δημόσιου τομέα και επιβάρυνε ιδιαίτερα την οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, η κυβερνητική πολιτική έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή αυστηρών προϋπολογισμών «λιτότητας» για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών και τον εξορθολογισμό του δημόσιου χρέους. Μετά την επίτευξη της σύγκλισης με την Ε.Ε. και την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής είναι, μεταξύ άλλων, η διατήρηση του πληθωρισμού και της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα, ο περιορισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων, η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στη χώρα, και η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών προγραμμάτων.

Ηκυβέρνηση καλωσορίζει επενδύσεις από το εξωτερικό και υποστηρίζει την ελεύθερη επιχειρηματικότητα και την οικονομία ελεύθερου εμπορίου. Έλληνες και ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν ισότιμη μεταχείριση, ενώ ο επαναπατρισμός των εσόδων και η μεταβίβαση των κερδών πραγματοποιούνται μέσω τραπεζών διαμεσολάβησης άνευ περιορισμών. Όσον αφορά τις επενδύσεις, το καθεστώς ξένης ιδιοκτησίας επιτρέπεται άνευ περιορισμών σε σχεδόν όλους τους τομείς (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ελέγχονται από το κράτος). Ωστόσο, κάποιοι τομείς, όπως η βιομηχανία των όπλων, τελούν υπό κρατική ιδιοκτησία και παραμένουν κλειστοί σε ιδιωτικούς επενδυτές. Οι πιο συνήθεις μορφές σύστασης επιχείρησης για ξένους επενδυτές είναι η ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Τόσο στις ανώνυμες εταιρείες όσο και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης επιβάλλεται προϋπόθεση ελάχιστου κεφαλαίου. Τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους επενδυτές διατίθενται εθνικοί και τοπικοί φόροι, καθώς και άλλα κίνητρα. Επιπροσθέτως, είναι επίσης διαθέσιμα σε όλους γενικά τους επενδυτές ειδικά βιομηχανικά κίνητρα.

Ένας επενδυτής μπορεί είτε να συστήσει μια εταιρεία είτε να αγοράσει μια ήδη υπάρχουσα χωρίς καμία προϋπόθεση έγκρισης από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την αξιολόγηση της αγοράς.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει την ίδρυση βιομηχανικών εταιρειών, εντός συγκεκριμένων βιομηχανικών περιοχών κοντά σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ειδικά σχεδιασμένων για να προσφέρουν βιομηχανικές υποδομές και εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ή σε βιομηχανικές περιοχές ενθαρρύνεται μέσω υψηλότερων κινήτρων. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη σε ντόπιους και ξένους επενδυτές η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από εξειδικευμένους πιστωτικούς οργανισμούς. Είναι επίσης διαθέσιμες πιστωτικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες από έναν μεγάλο αριθμό τοπικών τραπεζών και υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών.

Τέλος, τα κέρδη φορολογούνται σε εταιρικό επίπεδο, και τα μερίσματα διανέμονται χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση ή φόρο εισοδήματος. Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, ανήκει σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ενοποιημένη αγορά 380 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ η χώρα είναι απελευθερωμένη από οποιουδήποτε τύπου περιορισμούς ή άλλη νομοθεσία με στόχο την παροχή διακριτικής βοήθειας στην τοπική αγορά. Η Ελλάδα προσφέρει φορολογικά και άλλα κίνητρα για την κατασκευαστική βιομηχανία, τον τουρισμό και τις προηγμένες τεχνολογίες. Το φορολογικό σύστημα δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος των ξένων επενδυτών, καθώς τα κίνητρα παρέχονται σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά είναι δεκτική και σε εισαγόμενα προϊόντα.

Η καθολική εφαρμογή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου και συναλλάγματος το 1994 είχε ως αποτέλεσμα την κατάλυση όλων των σχετικών περιορισμών και διαδικασιών που ίσχυαν για τις επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν έχει πλέον καθόλου περιορισμούς ή υποχρεώσεις για ειδικές διαδικασίες που αφορούν ξένες επενδύσεις με προέλευση εκτός της ΕΕ. Γενικά, όλοι οι συνηθισμένοι τρόποι άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι διαθέσιμοι σε ξένους επενδυτές, δηλαδή αδειοδότηση, εισαγωγές και κατασκευές μέσω υποκαταστήματος ή θυγατρικής, κοινοπραξίες ή ατομικές επιχειρήσεις. Η παρουσία της Ελλάδας εντός της αγοράς της ΕΕ και η εγγύτητά της στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής την καθιστούν μια κατάλληλη τοποθεσία για την ταχεία επέκταση της διανομής των εταιρειών. Επομένως, πολλοί ξένοι επενδυτές που επιθυμούν να επεκτείνουν τις αγορές τους, επενδύουν στην Ελλάδα εξαγοράζοντας ήδη υπάρχοντα δίκτυα διανομής είτε μέσω της αγοράς υφιστάμενων εταιρειών είτε μέσω της σύστασης των δικών τους εταιρειών. Εξαιτίας του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης, αρκετές εταιρείες διατίθενται προς πώληση σε ντόπιους ή ξένους επενδυτές.

Συνολικά, η ευνοϊκή πολιτική της κυβέρνησης προς τις ξένες επενδύσεις αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον, καθώς η κυβερνητική πολιτική ενθαρρύνει όλα τα είδη παραγωγικών επενδύσεων εκ των οποίων προκύπτει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας μέσω βιομηχανοποίησης, μεταποίησης, αυτοματοποίησης, κατασκευών, επέκτασης και εκσυγχρονισμού της παραγωγής με ένα πακέτο κινήτρων, φορολογικών και μη. Γενικά, τα επενδυτικά κίνητρα στοχεύουν στη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών περισσότερο από άλλες.

Σύσταση μιας εταιρείας Α.Ε. στην Ελλάδα

Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών, «Ανώνυμη Εταιρεία», ή «Α.Ε.» όπως ονομάζεται στην Ελληνική Νομοθεσία, συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, με το:

Προεδρικό Διάταγμα 409/86,
Προεδρικό Διάταγμα 498/87,
Προεδρικό Διάταγμα 56/91,
Προεδρικό Διάταγμα 14/93,
Προεδρικό Διάταγμα 360/93,
Προεδρικό Διάταγμα 367/94,
Προεδρικό Διάταγμα 326/94,
Προεδρικό Διάταγμα 325/94,
Προεδρικό Διάταγμα 882,94,
Προεδρικό Διάταγμα 60/01 και
Ν. 2065/92, Ν. 2166/93, Ν. 2286/95, Ν. 2339/95, Ν. 2523/97, Ν. 2941/01, Ν. 3604,07.

Μια Ανώνυμη Εταιρεία (Επιχείρηση) είναι μια μετοχική εταιρεία στην οποία η ευθύνη ενός μετόχου περιορίζεται στον αριθμό συνεισφορών στο κεφάλαιο, το οποίο αντιπροσωπεύεται από μερίδια μετοχών.

Σύσταση

Η σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) μπορεί να γίνει από έναν μόνο μέτοχο ή περισσότερους, ο/οι οποίος/οι μπορεί να είναι φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

• Σύνταξη του καταστατικού.
• Προέγκριση επωνυμίας από το αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο.
• Υπογραφή της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας (έγκριση του καταστατικού) ενώπιον συμβολαιογράφου.
• Έγκριση της επωνυμίας/εγγραφής από Εμπορικό Επιμελητήριο.
• Διοικητική έγκριση, μόνο για εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ.
• Εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. (οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ - εξαιρουμένων των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών κλπ) υποβάλλουν το καταστατικό στο Μητρώο, χωρίς την έκδοση διοικητικής απόφασης).
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα:
• Υποβολή αίτησης για την προέγκριση της επωνυμίας της Εταιρείας από το αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο, η οποία ισχύει για δύο μήνες. (παράβολο 30 ευρώ).
• Σύνταξη Καταστατικού (κατάθεση στον Δικηγορικό Σύλλογο (Αθηνών), τέλος ανταγωνισμού 1%, τέλος δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τη σύσταση).
• Προέγκριση της επωνυμίας της Εταιρείας από το Εμπορικό Επιμελητήριο και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού σε δύο αντίγραφα (ένα εξ' αυτών είναι πιστοποιημένο ώστε να κατατεθεί στη Νομαρχία).
• Πρέπει να συσταθεί η εταιρική έδρα (είναι τελικά απαραίτητο κατά την εγγραφή στις φορολογικές αρχές, όπου πρέπει να υποβληθεί ένα επικυρωμένο υπογεγραμμένο μισθωτήριο (ή παραστατικό αγοράς ιδίας χρήσης).
• Υποβολή του σχεδίου του Καταστατικού στην αρμόδια Νομαρχία (μαζί με μια σχετική αίτηση, την απόδειξη πληρωμής για τη δημοσίευση μιας περίληψης της σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (544,67 ευρώ), την ίδια την περίληψη, την απόδειξη πληρωμής του τέλους ανταγωνισμού (1%), την ανακοίνωση της Νομαρχίας σε επτά αντίγραφα, την πιστοποίηση του Εμπορικού Επιμελητηρίου σχετικά με την προέγκριση της επωνυμίας της Εταιρείας).
• Μετοχικό κεφάλαιο (πρέπει να έχουν καταβληθεί τουλάχιστον 60.000 ευρώ ή τουλάχιστον οι ιδρυτές πρέπει να έχουν αναλάβει την υποχρέωση της εξόφλησης πριν από τη δημοσίευση ή και την ιδρυτική πράξη της εταιρείας).
• Μετά την υποβολή των παραπάνω, η Νομαρχία εκδίδει τη σχετική διοικητική άδεια και έγκριση του Καταστατικού όταν απαιτείται η άδεια, καθώς και καταχωρίζει την εταιρεία στο μητρώο της, γεγονός το οποίο σημαίνει (χρονικά) πως το κείμενο μπορεί να δοθεί προς δημοσίευση και ο Φόρος κεφαλαιακής συσσώρευσης μπορεί να καταβληθεί, έτσι ώστε να εκδοθεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
• Οι εταιρείες που δεν χρειάζονται διοικητική άδεια μπορούν να καταχωριστούν στις στο μητρώο των Α.Ε. εντός μίας ημέρας.¬
• Λάβετε υπόψη ότι εντός ενός μήνα από την παραπάνω ημερομηνία (καταχώρισης και αδειοδότησης) η Εταιρεία πρέπει να καταθέσει στη Νομαρχία αντίγραφο της ανακοίνωσης της Νομαρχίας σχετικά με τη σύσταση που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Φορολογικές αρχές (η πληρωμή του Φόρου κεφαλαιακής συσσώρευσης - 1% - αποτελεί προϋπόθεση για την εν λόγω έγκριση) και μια απόδειξη από το Εθνικό Τυπογραφείο, που να αποδεικνύει την κατάθεση των εγγράφων προς δημοσίευση.
• Εγγραφή στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο (παράβολο 372 Ευρώ).
• Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας πρέπει να συγκαλέσει μια συνέλευση, ώστε να επικυρώσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. α) Θέσπιση του Καταστατικού Κατά τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, οι ιδρυτές της εταιρείας πρέπει να θεσπίσουν το καταστατικό της εταιρείας και να υπογράψουν τα άρθρα της ιδρυτικής πράξης ενώπιον συμβολαιογράφου. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις: για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας, για την έδρα της εταιρείας, για την διάρκειά της, για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους. για τους ελεγκτές, για τα δικαιώματα των μετόχων, κλπ (Άρθρο 2 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 2 του Π.Δ. 409/86 και το αρ.4 του Ν. 3604/2007). β) Διοικητική Άδεια Τα καταστατικά των εταιρειών το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πρέπει να εγκριθούν από το υπεύθυνο νομαρχιακό τμήμα εμπορίου, στην Αθήνα ή ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της εταιρείας. γ) Δημοσίευση/Καταχώριση
• Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία περιλαμβάνει τα καταστατικά, η εταιρεία καταχωρίζεται στο Εμπορικό Μητρώο της Νομαρχίας (όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα).
• Μια περίληψη της πράξης η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των ιδρυτών, την εταιρική έδρα, τον σκοπό της εταιρείας και το κεφάλαιο, τον τρόπο αντιπροσώπευσης της εταιρείας κλπ. πρέπει να δημοσιευθεί, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο «Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, μόνο μετά την καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο και τη χορήγηση της διοικητικής άδειας όταν χρειάζεται.
• Μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία υποχρεούται να εγγραφεί στην Εφορία και να αποκτήσει λογιστικά και εταιρικά βιβλία σφραγισμένα από τις Φορολογικές αρχές, καθώς και να εγγραφεί στο Τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Για τις ανάγκες μιας τέτοιας καταχώρισης, ο φόρος κεφαλαιακής συσσώρευσης (1%) πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημερών από την καταχώριση στο Εμπορικό Μητρώο.

Λειτουργική δομή

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο μιας Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας).

α) Γενική Συνέλευση Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:
• Τροποποιήσεις στα καταστατικά, όπως αυξήσεις ή μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου.
• Εκλογή Διευθυντών και Ορκωτών Ελεγκτών.
• Έγκριση του εταιρικού ισολογισμού.
• Έγκριση των ετήσιων κερδών και της αμοιβής του διευθυντή.
• Έκδοση ομολόγων.
• Συγχώνευση, επέκταση διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.
• Διορισμό εκκαθαριστών. Μια ετήσια (τακτική) Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος. Οι Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα στην εταιρική έδρα ή οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δυνάμει μιας διάταξης στο καταστατικό ή με την αντιπροσώπευση στη συνέλευση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται και να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα εξ' αποστάσεως, ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις στο καταστατικό. Η υπογραφή των πρακτικών «εξ' αποστάσεως» είναι δυνατή για μη εισηγμένες εταιρείες.

β) Διοικητικό Συμβούλιο

Η διαχείριση μιας Ανώνυμης Εταιρείας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ένα Μέλος του ΔΣ δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος. Ένα νομικό πρόσωπο δύναται να οριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρκεί να υπάρχει σχετική διάταξη στο καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ είναι δυνατή και η υπογραφή πρακτικών «εξ' αποστάσεως». Τα καταστατικά μπορούν να αναθέτουν ορισμένες αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ΔΣ ή σε Διευθυντές ή Εκτελεστικούς διευθυντές της Εταιρείας.

 

 

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα

Συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Η Ελλάδα εισήλθε στο καθεστώς Σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σχετικά αργά σε σχέση με τις παλαιότερες χώρες της Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας την προοπτική σκληρού ανταγωνισμού για τους πόρους στο πλαίσιο μίας όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών έχει μεριμνήσει για τη δημιουργία ενός προγράμματος με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης μπορεί να κριθεί από τον αριθμό των εταιρειών πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, οι οποίες συμμετείχαν στις πρόσφατες διασκέψεις για την προώθηση του προγράμματος ΣΔΙΤ. Εργολάβοι, επενδυτές, προνομιακοί πιστωτές (συμπεριλαμβανομένης, κυρίως. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και σύμβουλοι από όλη την Ευρώπη και εκτός αυτής έχουν αξιολογήσει ενεργά τις ευκαιρίες.

Υπάρχουν 32 έργα σε πρώτο στάδιο, σε ένα μεγάλο εύρος τομέων, συμπεριλαμβανομένων στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, παιδείας, υγείας, άμυνας, πολιτισμού, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Το κόστος των έργων κυμαίνεται από 16 εκατομμύρια € έως 342 εκατομμύρια € καθαρής παρούσας αξίας και στις δύο περιπτώσεις (σε κάθε περίπτωση 20% επιπλέον για ασφάλιση και βαριά συντήρηση). Κάποια από τα μικρότερα έργα υστερούν σε καταλληλότητα για ΣΔΙΤ από την οπτική κάποιων χωρών, ενώ θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ανταποκρίνεται η αγορά σε αυτές τις μικρότερες συμφωνίες. Ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της ΣΔΙΤ είναι ότι τα στάδια υποβολής προσφορών είναι δαπανηρά τόσο για τον φορέα ανάθεσης όσο και για τους υποψηφίους, όσον αφορά τις παραδοσιακές διαδικασίες ανάθεσης έργου.

Ίσως αναγνωρίζοντας το θέμα του κόστους, η ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ έχει μέχρι στιγμής υιοθετήσει μία κλειστή διαδικασία διαγωνισμών για τα ελάχιστα έργα ΣΔΙΤ τα οποία έχουν κάνει έως τώρα την εμφάνισή τους στην αγορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας σε σύγκριση με χώρες όπου ο ανταγωνιστικός διάλογος χρησιμοποιείται για τις ΣΔΙΤ. Θα υπάρξει, παρ' όλα αυτά, ένα τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η Ελληνική κυβέρνηση για τη χρήση κλειστής διαδικασίας, όσον αφορά το μειωμένο περιθώριο παρουσίασης καινοτόμων λύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης είναι πιθανό ότι μία διαδικασία διαγωνισμού με έναν μόνο γύρο δεν θα αποφέρει το επίπεδο του ανταγωνισμού σε θέμα τιμών το οποίο επιτυγχάνεται όταν οι υποψήφιοι πρέπει να βελτιώσουν τις τιμές τους μέσω πολλών γύρων προσφορών. Απομένει να δει κανείς αν η χρήση της κλειστής διαδικασίας θα αποβεί το ίδια συμφέρουσα όπως συμβαίνει στις ΣΔΙΤ άλλων χωρών.


Ιστορικά έχουν υπάρξει κάποια συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαγωνισμών για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν την τάση να εμποδίζουν την ανάμιξη ξένων εταιρειών. Η Γραμματεία ΣΔΙΤ έχει υπάρξει πολύ ανοιχτή όσον αφορά την αναγνώριση της ανάγκης να αντιμετωπιστεί το εν λόγω θέμα, ενώ η υιοθέτηση της κλειστής διαδικασίας για όλες τις αναθέσεις μέχρι στιγμής στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΙΤ (τους διορισμούς συμβούλων καθώς και τα ίδια τα έργα) είναι τουλάχιστον εν μέρει σχεδιασμένη για να διασφαλίσει ότι όλοι οι διαγωνισμοί διεξάγονται βάσει αυστηρώς αντικειμενικών και αξιόπιστων κριτηρίων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται για να επιλεχθεί ο προτιμώμενος υποψήφιος και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα εφαρμοστούν, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστο ή κανένα περιθώριο διαφωνίας μετά το γεγονός.

Κατά την περίοδο σύνταξης (αρχές του Ιουνίου 2008) μόνο δύο από τα έργα της ΣΔΙΤ έχουν φτάσει στο στάδιο μιας σύντομης λίστας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ μόνο ένα από αυτά (7 νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί για την Ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία) έχει αποστείλει τα έγγραφα του διαγωνισμού στους υποψηφίους. Ήταν ήδη γνωστό ότι η Γραμματεία ΣΔΙΤ σκόπευε να μάθει από την εμπειρία χωρών με πιο εδραιωμένα προγράμματα ΣΔΙΤ, κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης των Πυροσβεστικών Σταθμών ακολουθεί στενά την τυπική μορφή της Σύμβασης έργου όπως δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα 4 Ps, η οποία με τη σειρά της συμμορφώνεται με την έκδοση 4 του οδηγού για την τυποποίηση των συμβάσεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων (ΠΟΣ), ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι γνωστός ως SOPC4. Ελάχιστες αλλαγές έχουν γίνει για να προσαρμοστεί το πρότυπο από την Αγγλική στην Ελληνική νομοθεσία. Αυτό πρέπει να καθησυχάζει κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά ειδικότερα τους διεθνείς συμμετέχοντες, καθώς η κατανομή κινδύνου μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως παρουσιάζεται στο SOPC4, έχει εξεταστεί εις βάθος και έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι είναι αποδεκτή στην αγορά χρηματοδότησης έργων.
Υπάρχουν κάποιοι τομείς που προκαλούν ανησυχία, στους οποίους πρέπει όλοι να αναμένουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Παρόλο που έχουν υπάρξει διάφορα μεγάλα έργα ΒΟΤ (κατασκευής, εκμετάλλευσης, εξώνησης) στην Ελλάδα, υπάρχει σχετικά μικρή εμπειρία στη χρηματοδότηση έργων και στους κλάδους που εισάγονται. Αναγκαστικά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να μάθουμε.

Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βιομηχανία διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Είναι βασικό στοιχείο των έργων ΣΔΙΤ το ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική βιομηχανία ικανή να παρέχει μακροπρόθεσμη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων που ανατέθηκαν μέσω των ΣΔΙΤ. Αυτά τα έργα θα διαρκέσουν 25 ή περισσότερα χρόνια, ενώ η φάση κατασκευής ολοκληρώνεται μέσα στα πρώτα δύο ή τρία χρόνια, για όλα τα έργα εκτός των πολύ μεγάλων. Οι περισσότεροι από τους μακροπρόθεσμους κινδύνους, επομένως, εμφανίζονται στη φάση λειτουργίας και συντήρησης. Η πλειοψηφία αυτών των κινδύνων θα χρειαστεί να ανατεθεί στον υπεργολάβο της διαχείρισης εγκαταστάσεων ή των λειτουργιών, ο οποίος θα δεσμευτεί με καθορισμένη τιμή (πέρα από την αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό) για όλη τη διάρκεια του έργου. Ένα από τα βασικά μέτρα προστασίας για τους χρηματοδότες (δανεισμός υψηλής προτεραιότητας και μετοχικό κεφάλαιο) είναι η ικανότητα απομάκρυνσης του υπεργολάβου, αν το έργο αντιμετωπίζει προβλήματα, και διορισμού αντικαταστάτη. Οι χρηματοδότες πρέπει να είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει μια ανταγωνιστική αγορά στην οποία μπορούν να στρέφονται για την εύρεση αντικαταστάτη σε λογική τιμή. Σε πολλές άλλες χώρες υπάρχει ακμάζουσα βιομηχανία διαχείρισης των εγκαταστάσεων σχεδόν ανεξάρτητα από τις ΣΔΙΤ. Είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι το ελληνικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ θα αποδειχθεί καταλυτικό για την ανάπτυξη μίας τέτοιας βιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς φαίνεται να υπάρχει ένα πραγματικό κενό στην εγχώρια αγορά, έτοιμο προς εκμετάλλευση. Χωρίς αυτό, το πρόγραμμα ΣΔΙΤ μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Η Γραμματεία ΣΔΙΤ υπόσχεται να φέρνει ένα έργο πρώτης σειράς στην αγορά κατά μέσο όρο κάθε μήνα. Έχει αναγνωριστεί ότι η ροή των συμφωνιών είναι πρωταρχικής σημασίας για να διασφαλιστεί υγιές ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών, των μεγάλων δανειστών, των εργολάβων και των συμβούλων. Είναι επίσης σαφές ότι υπάρχει μια αναγνώριση από πλευράς δημόσιου τομέα ότι το κέρδος δεν αποτελεί ταμπού. Σκοπός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα είναι το κέρδος και πρέπει να τους δίνεται μια λογική ευκαιρία να αποφέρουν εύλογα κέρδη, αν θέλουμε το πρόγραμμα ΣΔΙΤ να στεφθεί με επιτυχία. Υπάρχει μεγάλος διεθνής ανταγωνισμός για τα χρήματα, την τεχνογνωσία και για άλλους πόρους όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ. Η Ελλάδα το έχει καταλάβει και έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει το πρόγραμμα ΣΔΙΤ ελκυστικό. Θα υπάρξουν σίγουρα κωλύματα σε όλη την πορεία, ενώ αναμφισβήτητα τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν τόσο γρήγορα όσο η κυβέρνηση πιθανώς ελπίζει, αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν ότι το ελληνικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ πρόκειται να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ν.3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση

Περίληψη

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τα κίνητρα επενδύσεων Ο Επενδυτικός νόμος εφαρμόζεται σε εταιρείες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς: 

• στην Πρωτογενή παραγωγή (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας κλπ.). 
• στη Δευτερογενή παραγωγή (π.χ. βιομηχανία, ενέργεια κλπ). 
• στην Τριτογενή παραγωγή:
- τουρισμός (ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες), θεματικά πάρκα, γήπεδα του γκολφ, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας, κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού κλπ).
- άλλες υπηρεσίες (π.χ. εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, εμπορικά κέντρα, ανάπτυξη λογισμικού, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, διαμετακομιστικά κέντρα κλπ.). Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου, χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες και περιγράφονται λεπτομερώς (βλέπε ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ). Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται, και υπάγονται σε άλλα μέσα παροχής κινήτρων, είναι επίσης σημειωμένες. Διαίρεση της επικράτειας σε περιοχές Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, η Επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις περιοχές, ως εξής:

• ΠΕΡΙΟΧΗ Δ': Η περιοχή Δ' διαιρείται στις υποπεριοχές Δ1, Δ2 και Δ3 ως εξής: 

Δ1: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τον Νομό Δωδεκανήσου πλην της περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991. 
Δ2: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι και οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991. 
Δ3: Περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). 
• ΠΕΡΙΟΧΗ Γ': Περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και τις περιφέρειες, τους νομούς ή τα τμήματα νομών της Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ', Β' και Α'. 
• ΠΕΡΙΟΧΗ Β': Περιλαμβάνει τις Β.Ε.ΠΕ., την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης και την επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής. 
• ΠΕΡΙΟΧΗ A': Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές. Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α1) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και
α2) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ή, εναλλακτικά
β) Φορολογική απαλλαγή. Αυτό το κίνητρο συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού. ή, εναλλακτικά
γ) Επιδότηση του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. 

Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται υπό τους όρους και τις συνθήκες του Επενδυτικού Νόμου. Για τα επενδυτικά σχέδια, παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις: 
(α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τα ποσοστά του πίνακα: 

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β        Γ        Δ1      Δ2      Δ3 
Κατηγορία 1 0%    18%    30%    35%    40%    40% 
Κατηγορία 2 0%     13%    25%    35%    35%    35% 
Κατηγορία 3 40%  40%    40%    40%    40%    40% 
Κατηγορία 4 30%  30%    35%    35%    40%    40% 
Κατηγορία 5 35%  35%    35%    35%    35%    35% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»


Τα ως άνω ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5% (εκτός των επενδύσεων της κατηγορίας 5), εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Β.Ε.ΠΕ.• Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α' ή ΑΑ' τάξης).
• Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 
• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων.• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού. 
• Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).• Ο επενδυτικός φορέας είναι νεοϊδρυόμενος δηλ. δεν έχει παρέλθει έτος από τη σύστασή του μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ή εναλλακτικά: (β) Φορολογική απαλλαγή σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα:

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β        Γ        Δ1      Δ2           Δ3 
Κατηγορία 1 0%    50% 100%  100%  100%  100% 
Κατηγορία 2 0%    50%  100%  100%  100%  100% 
Κατηγορία 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Ή, εναλλακτικά: (γ) Επιδότηση του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης σύμφωνα με τα ποσοστά του παρακάτω πίνακα: 

Επένδυση ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Κατηγορία    Α       Β       Γ         Δ1      Δ2      Δ3 
Κατηγορία 1 0,0% 18,4% 35,1% 40,0% 45,5% 48,1% 
Κατηγορία 2 0,0% 18,4% 33,2% 40,0% 45,5% 45,5% 
Κατηγορία 3 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 
Κατηγορία 4 35,0% 35,0% 40,0% 40,0% 45,5% 48,1% 
Κατηγορία 5 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

Προσοχή:
(α) Θέσεις απασχόλησης συνδεόμενες με την επένδυση θεωρούνται οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της. 
(β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους για το σύνολο των συνδεόμενων με την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει τον μισθό πριν από την αφαίρεση φόρων καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επιλέξιμες για την επιδότηση είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα της οικονομίας, αν πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή τους στον επενδυτικό νόμο, όπως αυτά περιγράφονται στον Νόμο. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την Κοινοτική νομοθεσία παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15%. Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται να υπερβούν το 55%. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά για μια πενταετία το όριο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων 
α) Ίδια συμμετοχή του επενδυτή Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών, ενώ στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, τουλάχιστον το 25% του κόστους θα πρέπει να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν συνοδεύεται από καμία κρατική ενίσχυση. 
β) Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, επιτρέπεται να γίνεται μετά την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επένδυσης δεν δύναται να υπερβεί το 15% του αρχικού κόστους. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό προϋποθέσεις. Ενισχυόμενες δαπάνες Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι ενισχυόμενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης. Ο νόμος περιέχει μια λίστα των εν λόγω δαπανών, καθώς και των δαπανών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών της. Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης μπορούν να ενισχύονται δαπάνες για άυλες επενδύσεις ή για αμοιβές μελετών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται. 

Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων 
Α) Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος (πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης) υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ως εξής:

(α) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, i) ύψους άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ΕΥΡΩ, που πραγματοποιούνται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ii) οι επενδύσεις ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ΕΥΡΩ που πραγματοποιούνται στην υπόλοιπη επικράτεια καθώς και iii) ορισμένες επενδύσεις ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς. 
(β) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ΕΥΡΩ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Διοικητικής Περιφέρειας ή προκειμένου για τη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ΕΥΡΩ.
(γ) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000.) ΕΥΡΩ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηματικά σχέδια τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ΕΥΡΩ και άνω, εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια του εξωτερικού.
(δ) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις ορισμένων υποπεριπτώσεων σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις. 

B) Την αίτηση συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
(α) Οικονομοτεχνική μελέτη
(β) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού
(γ) Όποια πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση 
Γ) Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψη της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. 
Δ) Καταβολή των ενισχύσεων Ο νόμος προβλέπει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση τραπεζικού δανείου.
(α) Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης: Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:

• Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. 
• Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η ανάληψη του ποσού πραγματοποιείται εντός 5 μηνών. 
• Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής (αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης) που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή ή στην τράπεζα χρηματοδότησης η οποία χορήγησε βραχυπρόθεσμο δάνειο στον επενδυτικό φορέα. 

(β) Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.
(γ) Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης: Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο μετά από αίτηση του επενδυτή. Παρακολούθηση και έλεγχος Παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι διάφορων μορφών έλεγχοι γίνονται από όργανα που συγκροτούνται με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου φορέα υπαγωγής. Ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν την ίδια συμμετοχή, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, τα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, το ύψος του δανείου, τα ποσοστά επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τη φορολογική απαλλαγή, τις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων για επενδύσεις ύψους πενήντα (50) εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, με σημαντική επίδραση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση (δημιουργία τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων μόνιμης απασχόλησης, εκ των οποίων ένας αριθμός δύναται να δημιουργείται σε δορυφορικές επιχειρήσεις σαν άμεσο αποτέλεσμα της προτεινόμενης επένδυσης). 
Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται η κατασκευή με δημόσια δαπάνη ειδικών έργων υποδομής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της μονάδας. Κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου για τις Επενδύσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
(ii) Επενδυτικά σχέδια σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.
(iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα. 
(iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου) και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.
(v) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας.
(vi) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
(vii) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση για την υπαγωγή τους στον Επενδυτικό Νόμο.
(viii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.
(ix) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.
(x) Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος
(xi) Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή/και τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και/ή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα, εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση για την υπαγωγή τους στον Επενδυτικό Νόμο. 
(xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων (κατ' ελάχιστον) των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας.
(xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. 
(xiv) Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.
(xv) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.
(xvi) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(i) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων (3*), πρώην Β' τάξης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(i) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή/και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30 θέσεων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(i) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική την ηλιακή την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
(ii) Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάσταση τους. 
(iii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά τον χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(iv) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*) , πρώην Γ' τάξης. Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(v) Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
(vi) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
(vii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργικών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τουλάχιστον Γ' τάξης.
(viii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.
(ix) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.
(x) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
(xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
(xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ.
(xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
(xiv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας.
(xv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού.
(xvi) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
(xvii) Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
(xviii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
(xix) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
(xx) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή. 
(xxi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.
(xxii) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων. 
(xxiii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
(xxiv) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.
(xxv) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές.
(xxvi) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. 
(xxvii) Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
(xxviii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
(xxix) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. (xxx) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
(xxxi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
(xxxii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.
(xxxiii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών. 
(xxxiv) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στον χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
(xxxv) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

(i) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των μεγάλων και μεσαίων μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. 
• Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών. 
• Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. 
• Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια. 
• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύμπραξη μη ομοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την παραγωγή, σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.

Σύσταση μιας εταιρείας Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα

Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, (Ε.Π.Ε. στην Ελληνική Νομοθεσία) (Κυρίως Ν. 3190/1955, Προεδρικό Διάταγμα 419/1986) έχει τα χαρακτηριστικά μίας κοινοπραξίας και μιας εταιρείας. Αποτελεί κατάλληλη μορφή οργάνωσης τόσο για μικρού όσο και για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Η ατομική ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της συνεισφοράς τους.

Σύσταση

Μια ΕΠΕ μπορεί να συσταθεί από ένα, δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ωστόσο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία ΕΠΕ. Η δομή και η λειτουργία της ΕΠΕ ορίζεται από το εταιρικό έγγραφο (καταστατικό) το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί ενώπιον συμβολαιογράφου, αποτελεί καταχωρισμένο δημόσιο έγγραφο και πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

• Ιδρυτές/μετόχους: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, κατοικία και ιθαγένεια.
• Την εταιρική επωνυμία: η εταιρική επωνυμία της ΕΠΕ πρέπει να αποτελείται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων μετόχων της ή από τον σκοπό της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον επιπλέον χαρακτηρισμό «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».
• Την εταιρική έδρα: πρέπει να ορίζεται εντός ενός δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας.
• Τον σκοπό της εταιρείας: δηλαδή το είδος επιχειρηματικής δράσης που θα διεξάγει. Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητες οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο διεξάγονται μόνο από έναν άλλο τύπο εταιρείας, όπως οι τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από εταιρείες της μορφής Α.Ε. μόνο.
• Το εταιρικό κεφάλαιο: το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 18.000 ευρώ και καταβάλλεται στο ακέραιο, είτε σε μετρητά είτε σε περιουσιακά στοιχεία, αρκεί το περιουσιακό στοιχείο να εμφανίζεται στον Ισολογισμό. Ωστόσο, τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου πρέπει να καταβάλλεται σε μετρητά. Αν η συνεισφορά πραγματοποιείται με περιουσιακά στοιχεία, η αξία τους πρέπει να εκτιμηθεί επισήμως από μια ειδική επιτροπή σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 9 του Ν. 2190/1920. Το κεφάλαιο της εταιρείας εκπροσωπείται από μετοχές της εταιρείας με ονομαστική αξία 30 ευρώ ή πολλαπλάσια αυτού του ποσού. Οι μετοχές μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, κατ' αρχήν μεταβιβάζονται και κληρονομούνται ελεύθερα. Το κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να έχει καταβληθεί στο ακέραιο μετά την υπογραφή του Καταστατικού. Αν οι συνεταίροι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τότε, πρέπει να πιστοποιηθεί με ειδοποίηση που εκδίδεται από τράπεζα, ότι το ποσό που αντιστοιχεί στη συνεισφορά των εταίρων, έχει επισήμως εισαχθεί στην Ελλάδα, πριν από την ιδρυτική πράξη της εταιρείας.
• Τη διάρκεια της εταιρείας: Η εταιρεία συστήνεται για μια συγκεκριμένη περίοδο, όπως ορίζεται στο συστατικό.
• Τη συνεισφορά κάθε ιδρυτή.

Διαδικασίες Καταχώρισης και Δημοσιότητας

Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία περιλαμβάνει το καταστατικό, η εταιρεία καταχωρίζεται στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα). Ο αρμόδιος Γραμματέας καταχωρίζει τη σύμβαση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
• Μια ανακοίνωση της καταχώρισης και μια περίληψη της πράξης η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των εταίρων, το όνομα της εταιρείας, την εταιρική έδρα, τον σκοπό της εταιρείας και το κεφάλαιο, τον τρόπο αντιπροσώπευσης της εταιρείας κλπ. πρέπει να δημοσιευθεί, υπό την εποπτεία των εταίρων ή των διευθυντών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο «Τεύχος Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας και η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεωρείται ως η ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας.
• Μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία υποχρεούται να εγγραφεί στην Εφορία και να αποκτήσει λογιστικά και εταιρικά βιβλία σφραγισμένα από τις Φορολογικές αρχές, καθώς και να εγγραφεί στο Τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Λειτουργική Δομή

Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης λειτουργεί με βάση τη Συνέλευση των Εταίρων και τον Διαχειριστή.

α) Συνέλευση των Εταίρων Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, για την έγκριση του ισολογισμού, τη διάθεση των κερδών, για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ΄ ιδίαν εταίρων, για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση , ή για τη διάλυση της εταιρείας. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα από ένα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ετησίως και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Ωστόσο, μια απόφαση που αφορά μια τροποποίηση στο καταστατικό, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ή της μείωσης του κεφαλαίου ( η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα ενώπιον συμβολαιογράφου) απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Σημείωση: Οι Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν να μετασχηματιστούν σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

β) Διαχειριστής Μέσω του καταστατικού ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους. Αυτό το είδος εταιρείας δεν διαθέτει διοικητικό συμβούλιο.

Κόστος ίδρυσης μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Αυτή την περίοδο, το κόστος καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• Φόρος κεφαλαιακής συσσώρευσης: 1% του μετοχικού κεφαλαίου.
• Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων: (5,80 + 0,30%)
• Τέλη Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 290 ευρώ.
• Εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο (30 ευρώ για την προέγκριση και 372 ευρώ για την καταχώριση).

FaLang translation system by Faboba