ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

BHCC Logo 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

 

Ι. Σύμφωνα με την από 24 Μαρτίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σωματείου με έδρα στην Αθήνα, και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ισχύοντος Καταστατικού (αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2172/2021), καλούνται τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στις 13:00, με φυσική παρουσία, στα γραφεία του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 25, Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, με ενημέρωση όλων των μελών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail),

την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

και ώρα έναρξης 15:30 (ώρα προσέλευσης 15:00)

στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) Σαρόγλειον

Αίθουσα «Τερψιχόρη»

Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, Τ.Κ. 10675

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

ANNUAL REPORT 2022

Το αρχείο του Annual Report δεν θα διατίθεται στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

λόγω περιοριστικών μέτρων Covid-19.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν της διαπίστωσης της καταστατικής απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Θέμα 2οΈκθεση Πεπραγμέvωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για το έτος 2021

Θέμα 3ο: Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2021

Θέμα 4ο: Έκθεση τωv Ελεγκτώv

Θέμα 5ο: Απαλλαγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv Ελεγκτώv από κάθε ευθύvη για το έτος 2021.

Σημείωση: Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και αφορούν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν έγκαιρα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβετε γνώση αυτών.

Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, θα θέλαμε να συστήσουμε (όπως συνήθως γίνεται) στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη τη δεύτερη ημερομηνία, της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, στις 15:30.

Σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της νόσου Covid-19, θα εφαρμοστούν τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν για τους κλειστούς χώρους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και για τα οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα τα μέλη.

ΙΙ.  Διαδικασία και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γεvική Συvέλευση έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Επιμελητηρίου να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εξόφληση των ετήσιων συνδρομών) προς το Επιμελητήριο και για το τρέχον έτος 2022 πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και ει δυνατόν έως και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

Τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπό τους, δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς να ασκεί το δικαίωμα ψήφου τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (A). Οιοδήποτε μέλος, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερο, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο ταμειακά ενήμερο μέλος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης Proxy (B). Και οι δύο τύποι Proxies παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Επισημαίνεται ότι:

  • μέλος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μπορεί να εκπροσωπήσει έως και τρία (3) - το ανώτερο - ενήμερα απόντα μέλη.
  • όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της νομικής οντότητας θα πρέπει να υπογράψει δεόντως και να βάλει την εταιρική σφραγίδα στο Proxy.
  • οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις (proxies) θα πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένες στο Επιμελητήριο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), στις κυρίες Λίνα Δέδε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και Λουΐζα Στέφα: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω απλής επιστολής με παράδοση στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Προς: Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 25, 1ος όροφος, 106 74 Αθήνα, τηλ.: 210 72 10 361), το συντομότερο δυνατό και ει δυνατόν πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εναλλακτικά, οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να παραδοθούν στο προσωπικό του Επιμελητηρίου κατά την προσέλευση των μελών στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε με το προσωπικό του Επιμελητηρίου ότι έχει παραληφθεί η απαιτούμενη εξουσιοδότηση (Proxy) από το Επιμελητήριο και ότι είναι δεόντως συμπληρωμένη, και εφόσον αφορά νομικό πρόσωπο, επιπλέον σφραγισμένη.

ΙΙΙ. Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, τυχόν ιδιότητα εκπροσώπου νομικού προσώπου). Τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα δικαιώματα εκάστου συμμετέχοντος περιγράφονται στο παράρτημα της αίτησης εγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου.

Αγαπητά μέλη,

Ευχαριστούμε θερμά και θα χαρούμε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου μας.

Με εκτίμηση,

Άννα Καλλιάνη       Kyriacos Evangelou  

Πρόεδρος               Πρόεδρος  

FaLang translation system by Faboba